Monsters: Ippyaku Sanjou Hiryuu Jigoku

26,225 lượt xem
Share
0
0
OVA
Video
Thông tin
Bình luận
Tên khác: Monsters: 103 Mercies Dragon Damnation

Con đường của một samurai dẫn anh đến một cô hầu bàn trẻ có quê hương bị một con rồng phá hủy. Anh ấy không muốn gặp bất kỳ rắc rối nào - nhưng dù sao nó cũng tìm thấy chúng.

Monsters: Ippyaku Sanjou Hiryuu Jigoku Monsters: Ippyaku Sanjou Hiryuu Jigoku Vietsub Monsters: Ippyaku Sanjou Hiryuu Jigoku HD Monsters: Ippyaku Sanjou Hiryuu Jigoku full